W ramach naszej oferty zapewniamy:

1.  Opracowanie wniosków o dofinansowanie:

- przygotowanie kompletnego wniosku o wsparcie planowanego przedsięwzięcia,

- opracowywanie biznesplanów i studiów wykonalności dla przedsięwzięć rozwojowych firm oraz biznesplanów dla osób rozpoczynających działalność.

2. Analizę opracowanej dokumentacji:

- analizę treści oraz kompletności dokumentów aplikacyjnych osób zakładających działalność oraz firm.

- ocenę ekonomiczną planowanego przedsięwzięcia oraz ocenę szans pozyskania wsparcia ze środków zewnętrznych.

3. Nadzór nad realizacją projektów unijnych:

- opracowywanie kompletnej dokumentacji niezbędnej w procesie realizacji,

- nadzorowanie realizacji wydatków inwestycyjnych pod kątem zgodności z przepisami i wytycznymi odpowiednich instytucji.

- sporządzanie wniosków o płatność oraz dokumentacji sprawozdawczej.